politica de confidentialitate

Angajamentul nostru privind confidenţialitatea şi protecţia datelor dumneavoastră

1. Folosim doar în avantajul dumneavoastră

Vom folosi datele dumneavoastră doar pentru a va îmbunătăţi experienţa de navigare şi descoperire a serviciilor noastre.

2. Asigurăm cea mai înaltă protecţie

Vom proteja datele dumneavoastră ca şi cum ar fi ale noastre, la cele mai înalte standarde disponibile.

3. Dumneavoastră decideţi ce se întâmplă cu datele

Recunoaştem că sunteţi singurul titular al datelor dumneavoastră şi vă vom răspunde întotdeauna direct la orice întrebare privind acestea.

4. Fără spam

Nu vă vom trimite spam şi nu vom da datele dumneavoastră nimănui pentru a vă trimite spam.

5. Vom înţelege când nu mai doriţi să colaborăm

Dacă renunţaţi să primiţi comunicări de la noi vom şterge datele dumneavoastră dupa un interval de timp, fără o intervenţie suplimentară din partea dumneavoastră. Nu vom reţine date pe care nu mai doriţi să le folosim.

Toate informaţiile relevante

Ce date personale colectăm

În funcţie de tipul datelor cu caracter personal solicitate, acestea sunt folosite diferit.

Nume si informatii de contact (telefon, email, adresa), folosite pentru a va putea contacta si stabili impreuna detalii referitoare la realizarea serviciilor noastre.

Durata procesării datelor cu caracter personal:

Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră pentru timpul necesar onorării cererilor de servicii plasate de dumneavoastră sau, în cazul în care contactaţi departamentul relaţii cu clienţii, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.

Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.

Ce drepturi aveţi

Conform noului Regulament pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aveţi o mulţime de drepturi:

1. Dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate (cum ar fi această pagină).

2. Dreptul de a accesa datele personale pe care le avem despre dumneavoastră.

3. Dreptul de a solicita corectarea informaţiilor eronate pe care le avem despre dumneavoastră.

4. Dreptul de a solicita ştergerea datelor dumneavoastră,de a înceta procesarea sau colectarea datelor cu caracter personal, în anumite circumstanţe.

5. Dreptul de a solicita transferul sau portarea datelor către dumneavoastră sau un alt furnizor de servicii, prin e-mail la adresa: antene.satelit2008@yahoo.com

6. Dreptul de a semnala autorităţilor încălcarea drepturilor prevăzute de catre Noul Regulament pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal  Autoritatea de reglementare în Romania este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Va puteti exercita drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre noi, la adresa de email: antene.satelit2008@yahoo.com.com Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra.

Cum ne puteţi contacta

Ne puteţi contacta:

Telefonic:  0743 891 3541

Pe e-mail: antene.satelit2008@yahoo.com